TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ’NDEN "MÜZEDE SELFİE GÜNÜ"