MÜZEMİZE BİR ÖDÜL DAHA.

MÜZEMİZE BİR ÖDÜL DAHA
TripAdvisor’dan Mükemmellik Sertifikası:
Milyonlarca üyesi bulunan dünyanın en önemli seyahat sitelerinden TripAdvisor,  Sağlık Müzesi’ni konuklar tarafından verilen 5.0 puan üzerinden 5.0 reyting ile 2014 yılı Mükemmellik Sertifikası’na layık görmüştür.
TripAdvisor, dünyayı dolaşan tüm turistlerin seyahatleri boyunca ülkelerdeki müzelere, otellere, acentalara, restoranlara ait olumlu olumsuz görüşlerin toplandığı bağımsız bir turizm sitesidir. 
Mükemmellik Sertifikası’nı kazananlar seçilirken, TripAdvisor ödül alacakları belirlemek için yorumlardaki puanları dikkate alan özel bir algoritma kullanmaktadır. Kuruluşlar, TripAdvisor yıldız derecelendirmesinde beş üstünden en az dört yıldız almalı, hacimleri düşmemeli, yorumlar yeni olmalı ve işletmenin sitedeki yetkinlik ve popülerlik sıralaması düşmemelidir.
Bu prestijli ödül, yalnızca, TripAdvisor'da her zaman ayırt edici gezgin yorumları alan kuruluşlara verilmekte ve küresel ölçekte bunu başaran işletmeleri kapsamaktadır. Sertifika aynı zamanda sürekli olarak TripAdvisor gezginlerinden güzel geri bildirimler alındığının da tescili niteliğindedir.

Resim
Bu içerik 27.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1144 kez okundu.