9. ULUSLARARASI BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ KAPSAMINDA MÜZEMİZDE BİR ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİ.

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi  kapsamında yürütülen çalıştaylardan biri olan "Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanarak Müzenin Bir Öğretim Ortamına Dönüştürülmesi" başlıklı çalıştay, 16 Ekim 2014 tarihi, 14:30-17:30 saatleri arasında II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Zeki Özen ve Arş. Gör. İhsan Metinnam tarafından yönetildi. Etkinliğe farklı üniversitelerden akademik personeller, MEB'te görev yapmakta olan müfettişler ve öğretmenler, bir de Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim görmekte olan öğretmen adayları katıldılar. 
Etkinliğin amacı, müzelerin yaratıcı drama yöntemiyle nasıl gezdirilebileciğini, böylece müzeyi gezenle müze arasında etkileşimli bir ilişkinin nasıl yaratılabileceğini göstermekti. Bu bağlamda, ilk adım olarak, katılımcıların yaratıcı drama yöntemiyle iletişim ve etkileşime geçmeleri için gerekli bedensel ve zihinsel hazırlıkları yapmaları sağlandı. Ardından, katılımcıların mekanla olan iletişimlerini sağlayacak ısınma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin amacı, katılımcıların alışılmış müze gezme yollarının dışında müzeyle etkileşim içerisinde olabilecekleri bir yöntemle müzeyi gezmelerini, müzeye ilişkin kendi algılarını ve farkındalıklarını oluşturmalarını sağlamaktı. Müzeyi tanıyan katılımcılar, müzenin tarihsel ve kültürel işleviyle ilgili canlandırmalar tasarladılar. 
Bu yolla, tarihi ve kültürel mirasın korunması, aktarılması ve gelecek nesillere tanıtılması işlevini üstlenen müzelerin ölü bir tarihsel dönemi yansıtan soğuk mekanlar olmaktan çıkarılarak, müzeyi gezen insanların müzeyle birlikte soluk almaları, o tarihsel dönemi yeniden canlandırarak duygudaşlık kurmaları amaçlandı. 
Etkinlikten mutlu ayrıldıkları gözlemlenen katılımcılar, çalıştayın verimli geçtiğini, müzelere gitmekten hoşlanmayan, gitseler de çabuk sıkılan çocuk ve gençlere bu yöntemle müzelerin sevdirilebileceğini söylediler. Böyle bir çalıştay müzemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olup, tüm ziyaretçiler tarafından heyecan ile izlendi.
ResimResimResimResimResimResimBu içerik 16.10.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 792 kez okundu.